Schaatsbelang Zuid-Holland

Veelgestelde vragen / Wat of wie is Schaatsbelang Zuid-Holland?

Wat of wie is Schaatsbelang Zuid-Holland?

Wij zijn de schaatsers van Zuid-Holland. Wij zijn alle ongeorganiseerde en georganiseerde recreanten en sporters, in alle disciplines: schoonrijden, langebaan, kunstrijden, shorttrack, marathon, ijshockey. Van gelegenheidsschaatser tot topsporter.

  • Onze zorg is het voortbestaan van de schaatssport in Zuid-Holland.
  • Wij zoeken actief naar oplossingen om deze te behouden.
  • We zijn onafhankelijk.
  • We komen goed beslagen ten ijs.
  • Wij zijn “Schaatsbelang Zuid-Holland”.

Onze hoofdtaak is de belangenbehartiging van alle schaatsers, door:

  • het informeren en organiseren van de publieke opinie;
  • het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan politiek, bestuur, bonden en exploitanten;
  • samen te werken met eenieder die hetzelfde doel nastreeft;
  • het (helpen) verwerven van middelen en faciliteiten die bijdragen aan een betaalbare en duurzame toekomst van het schaatsen.