Schaatsbelang Zuid-Holland

Manifest

Wat is er aan de hand?

 • De winters worden warmer. Er is steeds minder gelegenheid voor schaatsen op natuurijs. Als het echt koud wordt staat het land op zijn kop.
 • Recreanten én sporters zijn vooral aangewezen op kunstijs.
 • Door de gestegen energieprijzen worden veel kunstijsbanen in het voortbestaan bedreigd.
 • Zonder hulp dreigt de 400 meter kunstijsbaan van De Uithof in Den Haag in 2023 te verdwijnen.

Waarom is dat erg?

 • Sport en bewegen wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur.
 • Eén van de meest populaire sporten in Nederland is schaatsen. Niet alleen de beoefening ervan, maar ook als een van de best bekeken sporten op tv.
 • Zuid-Holland telt de meeste schaatsers per km2, maar is afhankelijk van slechts één 400 meter kunstijsbaan.
 • Zonder een 400 meter kunstijsbaan kunnen vele recreanten en sporters hun sport niet of nauwelijks meer beoefenen. Dit gaat ten koste van de sportparticipatie en werkt beweegarmoede in de hand.
 • Als er in natuurijsloze winters niet op kunstijs geoefend kan worden zal dat uiteindelijk ten koste gaan van de rijke folklore en cultuur die we koesteren.
 • De schaatsclubs in Zuid-Holland zijn voornamelijk aangewezen op De Uithof. Zonder alternatieven kan er niet geschaatst worden, met ledenverlies en uiteindelijk het verdwijnen van verenigingen tot gevolg.
 • Olympische medailles worden met name behaald door schaatsers. Een groot deel daarvan komt uit Zuid-Holland. Ook levert “Zuid-Holland” een gestage stroom nationale, Europese en wereldkampioenen. Zonder wedstrijdfaciliteiten zullen nauwelijks nog talenten worden opgeleid en gaat dit ook ten koste van de topsport.

Wie zijn wij?

Wij zijn de schaatsers van Zuid-Holland. Wij zijn alle ongeorganiseerde en georganiseerde recreanten en sporters, in alle disciplines: schoonrijden, langebaan, kunstrijden, shorttrack, marathon, ijshockey. Van gelegenheidsschaatser tot topsporter.

 • Onze zorg is het voortbestaan van de schaatssport in Zuid-Holland.
 • Wij zoeken actief naar oplossingen om deze te behouden.
 • We zijn onafhankelijk.
 • We komen goed beslagen ten ijs.
 • Wij zijn “Schaatsbelang Zuid-Holland”.

Onze hoofdtaak is de belangenbehartiging van alle schaatsers, door:

 • het informeren en organiseren van de publieke opinie;
 • het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan politiek, bestuur, bonden en exploitanten;
 • samen te werken met eenieder die hetzelfde doel nastreeft;
 • het (helpen) verwerven van middelen en faciliteiten die bijdragen aan een betaalbare en duurzame toekomst van het schaatsen.

Wat willen we bereiken?

2023

 • Het belang van behoud van kunstijs naar het publiek, politici en bestuurders uitdragen.
 • Schaatsers verenigen.
 • Behoud van De Uithof voor komend winterseizoen.

2024 en verder

 • Problematiek onder de aandacht brengen en houden van provincie, gemeenten en belanghebbenden.
 • Behoud van De Uithof voor een langere periode.
 • Bijdragen aan structurele en duurzame oplossingen ter behoud van de schaatssport in Zuid-Holland.