Schaatsbelang Zuid-Holland

Veelgestelde vragen / Waarom is het erg als De Uithof verdwijnt?

Waarom is het erg als De Uithof verdwijnt?

  • Zuid-Holland telt de meeste schaatsers per km2, maar is afhankelijk van slechts één 400 meter kunstijsbaan.
  • Zonder een 400 meter kunstijsbaan kunnen vele recreanten en sporters hun sport niet of nauwelijks meer beoefenen. Dit gaat ten koste van de sportparticipatie en werkt beweegarmoede in de hand.
  • Als er in natuurijsloze winters niet op kunstijs geoefend kan worden zal dat uiteindelijk ten koste gaan van de rijke folklore en cultuur die we koesteren.
  • De schaatsclubs in Zuid-Holland zijn voornamelijk aangewezen op De Uithof. Zonder alternatieven kan er niet geschaatst worden, met ledenverlies en uiteindelijk het verdwijnen van verenigingen tot gevolg.
  • Olympische medailles worden met name behaald door schaatsers. Een groot deel daarvan komt uit Zuid-Holland. Ook levert “Zuid-Holland” een gestage stroom nationale, Europese en wereldkampioenen. Zonder wedstrijdfaciliteiten zullen nauwelijks nog talenten worden opgeleid en gaat dit ook ten koste van de topsport.