Schaatsbelang Zuid-Holland

Over ons

Wij zijn de schaatsers van Zuid-Holland. Wij zijn alle ongeorganiseerde en georganiseerde recreanten en sporters, in alle disciplines: schoonrijden, langebaan, kunstrijden, shorttrack, marathon, ijshockey. Van gelegenheidsschaatser tot topsporter.

 • Onze zorg is het voortbestaan van de schaatssport in Zuid-Holland.
 • Wij zoeken actief naar oplossingen om deze te behouden.
 • We zijn onafhankelijk.
 • We komen goed beslagen ten ijs.
 • Wij zijn “Schaatsbelang Zuid-Holland”.

Onze hoofdtaak is de belangenbehartiging van alle schaatsers, door:

 • het informeren en organiseren van de publieke opinie;
 • het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan politiek, bestuur, bonden en exploitanten;
 • samen te werken met eenieder die hetzelfde doel nastreeft;
 • het (helpen) verwerven van middelen en faciliteiten die bijdragen aan een betaalbare en duurzame toekomst van het schaatsen.

Wat willen we bereiken?

2023

 • Het belang van behoud van kunstijs naar het publiek, politici en bestuurders uitdragen.
 • Schaatsers verenigen.
 • Behoud van De Uithof voor komend winterseizoen.

2024 en verder

 • Problematiek onder de aandacht brengen en houden van provincie, gemeenten en belanghebbenden.
 • Behoud van De Uithof voor een langere periode.
 • Bijdragen aan structurele en duurzame oplossingen ter behoud van de schaatssport in Zuid-Holland.