Schaatsbelang Zuid-Holland

Actueel / IJsbaan Twente blijft voor nu open. En straks? Misschien wel concerten en festivals

IJsbaan Twente blijft voor nu open. En straks? Misschien wel concerten en festivals

De IJsbaan Twente is voor een jaar gered. De gemeenteraad van Enschede wil het geld bijpassen dat nu nog mist. Het gaat naar verwachting om 131.000 euro extra.

Bijna de voltallige gemeenteraad ziet de waarde van de ijsbaan in de stad en wil de exploitatie voor zeker een jaar betalen. En er alles aan doen om het ook daarna open te houden. Daar was het betoog van inspreker Derk-Willem Ruesink van de Sport- en IJsvereniging Enschede niet voor nodig. Ruesink bracht het belang van de ijsbaan voor het voetlicht.

‘Een soort Winterswijk’

„Als je in Twente naar het theater wilt, ga je naar het Wilmink. Wil je jazz, dan ga je naar De Tor. En wil je schaatsen, dan ga je naar de ijsbaan. Als die dichtgaat, wordt Enschede een soort – ik heb er over nagedacht – Winterswijk.” Ruesink had daarmee de lachers op zijn hand, de raadsleden stonden al aan zijn zij. Alleen de Partij voor de Dieren wil niet meebetalen, vanwege de hoge energiekosten.

De exploitatie voor een jaar kost bijna 6 ton. Dat komt vanaf april, als de huidige exploitant stopt, voor rekening van de gemeente. Maar Enschede vindt dat ze dit niet alleen hoeft op te hoesten, omdat ijsverenigingen van alle andere Twentse gemeenten er gebruik van maken. Het gaat jaarlijks om ongeveer 80.000 recreatieve schaatsers, 20.000 schoolschaatsers, 1400 clubschaatsers en 400 ijshockeyers en ijsdansers.

Lof voor de wethouder

Wethouder Niels van den Berg heeft de overige dertien gemeenten in Twente gevraagd om een euro per inwoner, zodat de ijsbaan zeker een jaar open kan blijven. Dat jaar is nodig voor onderzoek naar de verdere toekomst. Negen van de dertien andere Twentse gemeenten hebben dat uiteindelijk toegezegd, hun gemeenteraden moeten daar nog mee instemmen. Dat staat gelijk aan ruim 3,5 ton. Daarmee oogstte Van den Berg lof van de gemeenteraad.

Toch is er nog een risico. Gemeenten kunnen hun toezegging intrekken, omdat Enschede nu zegt hoe dan ook bij te passen. Dan draait Enschede op voor het volledige bedrag.

‘Maatregel tegen vier gemeenten’

VVD-fractievoorzitter Malkis Jajan daagt Enschede en de gemeenten die willen bijdragen uit om een maatregel te bedenken voor de vier gemeenten die niet meebetalen. Dat zijn Rijssen-Holten, Hellendoorn, Tubbergen en Wierden. „Misschien niet inwoners van die gemeenten de toegang ontzeggen, maar wat kunnen we wel doen?” Jajan heeft er wel ideeën over, maar wil het overlaten aan de Top 10, zoals hij de tien gemeenten noemt.

Festival, concert, strand

De ijsbaan loopt jaarlijks tegen een tekort aan. Vanwege de hoge energiekosten, maar ook omdat de ijsbaan maar zes maanden per jaar open mag zijn. Van april tot oktober is de ijsbaan dicht, omdat er alleen ijsgerelateerde evenementen zijn toegestaan.

De voltallige gemeenteraad is voorstander van het verruimen van die regels. Zij vindt dat er in de zomer ook andere sportevenementen of zelfs concerten en festivals mogelijk moeten zijn. Rienke Homan van de PvdA ziet er zelfs goede horeca, een strand en watersport.

Parkeerplaats vol zonnepanelen

De energiekosten kunnen naar beneden met zonnepanelen op de parkeerplaats, zoals bij de Ikea het geval is. „Dat is absoluut een belangrijke pijler”, aldus Van den Berg. „Dat wordt meegenomen in het onderzoek.”

Het onderzoek waar Van den Berg het over heeft, wordt komende maanden gedaan. Op kosten van de provincie wordt onderzocht op welke manieren de ijsbaan het hoofd boven water kan houden. De eerste resultaten worden in mei verwacht. Een besluit over de toekomst volgt in het najaar.

Bron: De Stentor 13-02-2023